Just do it

 Sometimes you have to set goals high enough that they actually scare you ~ 
Det er skummelt å sette seg ambisiøse mål & ha store drømmer, frykten for å mislykkes er ubehagelig stor. Jeg tror likevel det er viktig å utfordre seg selv, tørre gå utenfor komfortsonen & satse. Det er stor mulighet for at du lykkes hvis du virkelig går helhjertet inn for det! Og skulle det ikke gå som planlagt, er du mange erfaringer rikere ~